Friluftsliv & Formidling

Alsstien

Der er fine muligheder for vandreture i hele Naturparkens område, hvor mange landskabstyper, naturtyper og kulturhistoriske værdier kan opleves på egen hånd. Vandrerruten Alsstien er 65 km lang og følger den Alsiske kyst gennem øens naturområder. Ruten passerer igennem naturparken og er afmærket hele vejen. Langs ruten er der masser af opholdsarealer og gode rastepladser.

Cykelruter

Nordals byder på gode cykelmuligheder med et meget varieret terræn. Har man en robust cykel, er det muligt at cykle på det meste af Alsstien, ligesom der er adskillige andre cykelstier og små veje, som hurtigt fører én rundt i det smukke landskab. Cykelruten ”Sø- og fjordlandskabet” omfatter Oksbøl skov, Brandsbøl skov og Nordborg, mens cykelruten ”nordkysten på Als” omfatter Nordborg Sø, Langesø og Lavensby.

Riderute Als

Riderute Als er 100 km lang, hvoraf de 30-40 km er på markveje af grus. Hele ruten er godt skiltet med henvisninger til høhoteller, hø-teltpladser, opholdspladser og rastemuligheder. Ruten har også en hestevogns-rute. Der findes folder og digitale kort over riderutens forløb og indhold. Det er desuden tilladt at ride på de fleste veje og stier i naturparkens område.

Sejlads

I Dyvig Bådelaug Lystbådehavn er der legeplads og indkøbsmuligheder. Ved Dyvig Bro udlejes lystbåde og cykler. Der er internet og grillpladser på begge sider og der er masser af isætningsmuligheder for mindre både, joller, kajakker og kanoer.

Mjelsvig havn nås ved indsejlingen gennem Stegsvig. Havnen er en privat naturhavn, der ligger uforstyrret inderst i vigen. Her er der moderne faciliteter og grillpladser, der står til rådighed for havnens gæster. Det er også muligt at benytte toilet.

Fiskeri

Naturparkens lange kyststrækning giver mulighed for at opleve livet i hav og fjorde. Her er gode muligheder for at fange havørreder eller fladfisk, hvilket er muligt fra kysten og fra båd. Det er også muligt at opleve både sæler og marsvin. Lystfiskeri i søerne er organiseret gennem lystfiskerforeninger.

Sportsfiskerforeningen Nordborg har fiskeretten til Nordborg Sø og Mjels Sø, hvor fiskeri kræver et medlemskab.

Fugle

De mange søer, fjorde, skove og placeringen, gør at mange fugle raster og trækker igennem området. Man kan derfor opleve et stort udvalgt af danske og nordiske fugle, som isfugl, havørn eller de store fugletræk af andefugle som raster i fjordene. Der er et fugle-udkigspunkt ved Oldenor og en udkigsplatform i Mjels Pumpehus.

Grejbank

Der er etableret en Grejbank i Mjels Pumpehus, hvor man kan låne grej, som kan anvendes til biologisk undersøgelse af naturen i området. Pumpehuset har udviklet sig til et samlingssted for alle naturelskere, men fungerer også som møde- og madpakkehus og som udgangspunkt for naturformidling.

Overnatning i det fri

Langs den sydlige søbred af Oldenor findes en shelterplads med bålsted. Der er rig mulighed for at plukke af de mange levende hegn i sensommeren og efteråret.

Natur

Parken rummer både store og små arealer med naturligt hjemmehørende plantesamfund. Oplev parkens søer, skove og tilhørende plante og dyreliv på tæt hold.

Kulturhistorie

Med landskab præget af den sidste istid, samt levn fra oltiden og middelalderen, og nyere tids bindingsværker er det masser af historie at opleve i Naturpark Nordals.

Friluftsliv & formidling

Tag på vandring eller cykeltur i den smukke natur, eller tag en tur på vandet i jolle, kajak eller kano. Naturpark Nordals byder på et hav af aktiviteter.